skip to Main Content

Fun Facts Friday

ค่างเป็นที่รู้จักในนาม ‘ ลิงใบไม้ ‘ พวกมันมีกระเพาะที่ซับซ้อนเเละมีหลายช่องทำให้ค่างเป็นสัตว์ชนิดเดียวในตระกูลไพรเมทที่เคี้ยวเอื้อง โดยพวกมันจัดอยู่ในวงศ์ย่อย Colobinae ในวงศ์ลิงโลกเก่า ซึ่งมีมากกว่า60ชนิดอาศัยอยู่ในเอเชียและแอฟริกา

Back To Top