skip to Main Content

Well 2020 will definitely go down as one to remember…

ลาแล้วปี 2563 ปีที่โควิด-19 ทำให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเหลืออาสาสมัครที่มาช่วยงานดูแลสัตว์ป่าน้อยมาก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานดูแลสัตว์ป่า หรือแม้กระทั่งแขกที่มาพักที่ Eco Lodge นั่นหมายความถึงรายได้หลักของมูลนิธิฯ ที่นำมาใช้จ่ายและรักษาดูแลสัตว์ป่าก็ขาดหายไปด้วย มูลนิธิฯต้องลดค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างลง โดยที่เรายังคงรักษามาตรฐานการดูแลสัตว์กว่า 700 ชีวิตไว้เช่นเดิม และในขณะเดียวกันเรายังคงช่วยเหลือสัตว์ป่าตามคำร้องเรียนจากชาวบ้านตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสุนัขและแมวที่มารักษา หรือเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ เช่น การทำหมัน การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 1000 ตัวตลอดทั้งปี และขอขอบคุณ ปี 2563 สำหรับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เพราะหากปราศจากผู้บริจาคทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ นึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายช่วยเหลือเราเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือสัตว์ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่บริจาคอาหาร ของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับสัตว์ และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกที่บริจาคในช่วงที่คุณเอ็ดวิน วีค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขังตัวเองไว้ในกรงเก่าของแคนู เพื่อหาทุนบริจาคให้กับสัตว์ของเรา ณ วันนี้ ปีใหม่นี้ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการระบาดรอบสองของโควิด-19 ยิ่งทำให้เรารู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสัตว์ป่าของเราในอนาคต ณ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือลดค่าใช้จ่ายลงอีก และเปลี่ยนวิธีการบางอย่างเพื่อรับมือให้อยู่รอดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19…

Read More

พลังอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง และกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ณ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี

พลังแห่งความรักและเมตตา พลังอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกทอดทิ้ง และกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ณ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี เพียงท่านรักสัตว์ และมีจิตอาสา อยากช่วยเติมเต็มชีวิตสัตว์ป่าที่เคยถูกทารุณกรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากฝีมือมนุษย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญคอยช่วยเหลือ แนะนำ และมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับท่าน และสัตว์ป่าที่ถูกกระทำเหล่านี้ ในแต่ละวัน เริ่มเวลาเช้าตรู่ พร้อมเสียงชะนีดังกึกก้อง ปลุกท่านขึ้นมา เพื่อเตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ เรียนรู้ และดูแลสัตว์ป่า เตรียมอาหาร ทำของเล่น ทำความสะอาดที่อาศัยของสัตว์ป่าในความดูแลของมูลนิธิฯ แค่ท่านมีเวลาอย่างน้อย 3 วัน เพียงเท่านี้ เพราะ 3 วัน ของทุกๆ จิตอาสา จะช่วยเป็นกำลังแรงกาย กำลังแรงใจที่สำคัญ สร้างคุณประโยชน์นานัปการต่อชีวิตสัตว์ป่า ทางมูลนิธิฯ พร้อมจะดูแลทุกจิตอาสา ด้วยอาหาร และที่พัก สำหรับภารกิจแห่งความเมตตานี้ เพราะเราเชื่ออย่างเสมอมาว่า “พลังแห่งความรัก และความเมตตา” จะช่วยเยียวยาสรรพสัตว์ ให้มีชีวิตตามธรรมชาติ อย่างไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

Read More

The Coronavirus Crisis Continues at WFFT

We have done everything in our power to reduce costs and are just about managing to keep the place afloat. We expected that Thailand would be open to the international community by now. Our main sources of funding come from our wonderful volunteers, day visitors and lodge guests. Thailand is…

Read More

WFFT Animal Adoption Launch

The corona virus pandemic is causing havoc around the globe throughout all human societies. What happens to the rescued animals that are left in the care of these humans? Here at WFFT we have lost 85% of our regular income, no volunteers, no day visitors and no lodge guests meaning…

Read More

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขอความสนับสนุนเร่งด่วนจากกรณีผลกระทบโรคระบาดไวรัส Covid19

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขอความสนับสนุนเร่งด่วนจากกรณีผลกระทบโรคระบาดไวรัส Covid19 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งในขณะนี้ย่างเข้าสู่เดือนที่สาม และยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่กลับส่งผลกระทบมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีการชะลอตัวและลดลดอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เนื่องจากเงินบริจาคของมูลนิธิ ฯ มาจากอาสาสมัคร นักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม รวมถึงแขกที่มาพักในที่พักสำหรับผู้สนับสนุนงานของเรา ทำให้มูลนิธิ ฯ มีเงินบริจาคลดลงเป็นอย่างมาก จากการที่นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ในมูลนิธิ ฯ และเมืออาสาสมัครน้อยลงก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อการดูแลสัตว์ที่มูลนิธิ ฯ ผลกระทบนี้เลวร้ายมากที่สุดในรอบ 20 ปี ผลกระทบดังกล่าวทำให้มูลนิธิฯ มีความจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนพนักงานโดยการเลิกจ้างก่อน หากมูลนิธิฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินบริจาคทางอื่นมาทดแทน ค่าใช้จ่ายโดยรวมในแต่ละเดือนของมูลนิธิ ฯ คือ 2,403880 ล้านบาท แยกได้ดังนี้ ค่าอาหารสัตว์ 822,380 บาท (มูลนิธิ ฯ มีสัตว์ที่อยู่ในความช่วยเหลือราว 700 ตัว) เงินเดือนพนักงาน 1,075,420 ล้านบาท (พนักงานทั้งหมด 104…

Read More

URGENT APPEAL – Funds are Running Low at WFFT

The international outbreak of the Covid-19 (Corona) virus is now in its third month and is seriously showing effects at the WFFT Wildlife Rescue Centre and Elephant Refuge. Our main sources of funding come from our wonderful volunteers, the day visitors and lodge guests. As tourism numbers have been plummeting…

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top