skip to Main Content

WFFT’s Elephants Still Need You

(Scroll down for English) เหล่าบรรดาช้างของมูลนิธิฯ ยังคงต้องการความเมตตาจากคุณ สถานการณ์โควิดยังคงส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ของเราเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเรายังให้การดูแลช้างอยู่ 27 เชือก โดยมี 4 เชือกที่เราให้การช่วยเหลือมาในช่วงระหว่างที่มีการระบาดของโรคโควิดนี้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนในการดูแลพวกเค้าเหล่านี้ ยังไม่นับรวมถึงสัตว์ป่ากว่าอีก 600 ตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา นี่คือภาพบรรยากาศแห่งความสุข ความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ และปราศจากโซ่ตรวน ในศูนย์ดูแลช้างของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เรายังคงต้องการความเมตตากรุณาจากท่าน เพื่อให้เค้าเหล่านั้นยังคงได้รับอาหารที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพกายที่ดี ได้โปรดพิจารณาให้ความเมตตาบริจาค ได้ที่ https://www.wfft.org/donate/ หรือสนับสนุนการดูแลพวกเค้าเหล่านั้น ได้ที่ https://covidsupport.wfft.org. เราขอแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้เราก้าวผ่านพ้นช่วงการระบาดของโรคโควิดมาได้ The Covid Crisis still affects our income greatly. We currently house 27 rescued elephants, 4 of…

Read More

การทำบุญให้ทานในวันเกิด

ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณกุ้ง นิชาดา ที่ได้เข้ามาทำบุญให้ทานด้วยการบริจาคอาหารสัตว์ให้กับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของเธอ โดยใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อร่วมดูแล และให้อาหารเหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆ หลายชนิดที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ  และหากท่านต้องการร่วมบริจาค หรือมาทำบุญให้ทาน บริจาค และให้อาหารสัตว์ด้วยตัวคุณเอง  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พิเศษๆ ไม่ว่าจะเป็นของตัวท่านเอง หรือสำหรับบุคคลพิเศษของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่ info@wfft.org

Read More

Statement on Animal Welfare at Samut Prakarn Croc Farm and Zoo

ภาษาไทยด้านล่าง Following numerous emails we have received since the article on wildlife tourism was published yesterday by Nat Geo, we have decided to make a public statement on the issue surrounding the welfare of the animals housed at Samut Prakarn Crocodile Farm and Zoo. (Suffering unseen: The dark truth behind…

Read More

WFFT Highlights – February 2019

-We had many releases this month! Kicking things off were 3 wild male macaques who were raiding homes. They were relocated to a safe protected area. -We have had numerous wildfires near us lately which may have contributed to why this rat snake waltzed right into our hospital. It was…

Read More

WFFT Highlights – January 2019

Here are some of the highlights at WFFT this January. Watch 2 otters play when they were finally paired. They had been acclimating to each other in adjacent enclosures for some time. When the tunnels were opened, they couldn’t contain their excitement and immediately took off to romp together. Two…

Read More

WFFT 2018 RECAP

2018 was a big year for WFFT. We rescued 4 elephants, hundreds of wildlife, released hundreds more, built new enclosures for our orangutans and macaques, and secured 13 acres for future projects. We couldn’t have done any of this without our donors, sponsors, volunteers, guests, and dedicated staff. Thank you…

Read More

Volunteer Profile: Ngaire from Australia

WFFT hosts vibrant volunteers from all over the world! Last week, we met Ngaire who brought some fresh ideas for enrichments which we gave our elephants, orangutans, and bears. Our volunteers took burlap sacks and stuffed them with honey glazed hay and bamboo segments filled with peanuts, pellets, and leaves.…

Read More

Weekly Roundup (Nov 16 – 30, 2018)

These highlights feature the rescue of a juvenile langur from a life in chains, a spa day with an elephant, a release of a feisty loris, transfer of a deer to a pre-release center, an orangutan using tools, and a heartwarming afternoon with a foster mom and her adopted baby…

Read More

Weekly Roundup (Nov 1 to 15, 2018)

These highlights include a gibbon who swallowed a nail, our latest elephant rescue befriending two other eles, a rescued macaque becoming a foster mother, peafowls having their flight feathers trimmed, a cute hedgehog, and juvenile macaques frolicking in their new pool. Enjoy! https://youtu.be/GHg1ErzDp7Y

Read More

Weekly Roundup (Oct 16 – 31, 2018)

These highlights include the emergency rescue of a gorgeous white-thighed langur, an injured pregnant macaque, the repair of a fractured turtle shell, elephant wound care, bears feasting on honeycombs, and silly hospital infants. Enjoy! https://youtu.be/E5hghsiekis

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top