skip to Main Content

Sharing your Kindness with Others

ช่วยเหลือ แบ่งปัน ความสุขของการ “ยิ่งให้ ยิ่งได้ มอบให้แก่สัตว์” เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จ.ราชบุรี เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ทางมูลนิธิฯ ได้รับมาเป็นจำนวนมาก ทางเราได้มอบกล้วย 4 ตัน ตุ๊กตาและผ้าห่มให้แก่ทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ทั้งผู้ให้และผู้รับรู้สึกปลาบปลื้มใจกับการแบ่งปันในครั้งนี้เป็นอย่างมาก มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาคตุ๊กตา ผ้าขนหนู ผ้าห่มให้แก่สัตว์ที่เราดูแล รวมถึงขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ฟรุทส์สำหรับการบริจาคกล้วยด้วยเช่นกัน ทำให้เราได้มีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้แก่สถานที่อื่น ๆ ที่ต้องการเหมือนกับเราต่อไป Yesterday we headed out on the road to share some of the things that had been donated to us recently. The…

Read More

WFFT’s Elephants Still Need You

(Scroll down for English) เหล่าบรรดาช้างของมูลนิธิฯ ยังคงต้องการความเมตตาจากคุณ สถานการณ์โควิดยังคงส่งผลกระทบต่อกระแสรายได้ของเราเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเรายังให้การดูแลช้างอยู่ 27 เชือก โดยมี 4 เชือกที่เราให้การช่วยเหลือมาในช่วงระหว่างที่มีการระบาดของโรคโควิดนี้ ค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือนในการดูแลพวกเค้าเหล่านี้ ยังไม่นับรวมถึงสัตว์ป่ากว่าอีก 600 ตัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา นี่คือภาพบรรยากาศแห่งความสุข ความเพลิดเพลินในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ และปราศจากโซ่ตรวน ในศูนย์ดูแลช้างของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เรายังคงต้องการความเมตตากรุณาจากท่าน เพื่อให้เค้าเหล่านั้นยังคงได้รับอาหารที่ดี มีความสุข และมีสุขภาพกายที่ดี ได้โปรดพิจารณาให้ความเมตตาบริจาค ได้ที่ https://www.wfft.org/donate/ หรือสนับสนุนการดูแลพวกเค้าเหล่านั้น ได้ที่ https://covidsupport.wfft.org. เราขอแสดงความขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยให้เราก้าวผ่านพ้นช่วงการระบาดของโรคโควิดมาได้ The Covid Crisis still affects our income greatly. We currently house 27 rescued elephants, 4 of…

Read More

Update – Covid Crisis

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH) สถานการณ์โควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบเราอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งโลกยังคงต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสชนิดนี้ ประเทศไทยยังคงปิดประเทศอยุ่ และส่วนของเราก็ยังต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกคนทั่วโลกต่อไป และนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราต้องร้องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เรายังคงดำเนินการดูแลสัตว์ป่าที่ได้ช่วยเหลือไว้ภายในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เรายังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเหล่าสัตว์ต่างๆ ที่ประสบภัย ในขณะที่ฐานะทางการเงินไม่ค่อยเอื้ออำนวยมากนัก โรงพยาบาลสัตว์ และส่วนกักกันสัตว์ของเราก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่เราได้ช่วยชีวิตไว้ได้ก่อนหน้านับแรมเดือน พร้อมด้วยสัตว์ต่างๆ กว่าอีก 600 ชีวิตที่ยังคงต้องให้การดูแลอย่างดี   เราจึงต้องร้องขอความช่วยเหลือเพื่อสายใยแห่งชีวิตนี้อีกครั้ง ท่านสามารถเป็นผู้สนับสนุนอาหารให้แก่สัตว์บางชนิดหรือมากกว่านั้น ได้ที่ https://covidsupport.wfft.org หรือบริจาคได้โดยตรงที่ https://www.wfft.org/donate/ สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคอาหารสดให้แก่บรรดาสัตว์เหล่านี้ หรือสำหรับท่านที่อยู่ต่างแดนได้โปรดพิจารณารายการสิ่งของจำเป็นที่เราต้องการสำหรับการดูแลรักษาสัตว์เหล่านี้ ได้ที่ https://www.wfft.org/donate/wish-list/   เราขอแสดงความซาบซึ้งและขอขอบพระคุณสำหรับท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนภาระกิจของเรามาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการระบาดของโรคที่กว้างขวางอยู่ขณะนี้ เราขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัย และมีน้ำใจไมตรีต่อกัน รวมถึงเหล่าบรรดาสัตว์เหล่านี้ด้วย   รูปภาพ – “แคนู” ได้ย่างก้าวออกมาสู่เกาะที่เป็นบ้านหลังใหม่เป็นครั้งแรก เค้ายังคงไม่คุ้นเคย ยังไม่กล้าสำรวจบ้านหลังใหม่นี้เท่าไหร่นัก แต่เรายังคงให้เวลาแก่เขาตลอดเวลา เพื่อความรู้สึกสบายใจที่ได้ย่างก้าวออกไปสู่โลกใหม่ครั้งแรกในระยะหลายสิบปี และแน่นอนเราจะนำเรื่องของ “แคนู” มานำเสนอเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องต่อไป…

Read More

Thank you Nick

(Scroll down for English)   เราอยากจะสวมกอดแสดงความขอบคุณ ตอบแทนอาสาสมัครของเรา คุณนิค และเพื่อนๆ ที่ยังคงมอบความปรารถนาดีต่อมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ามาตลอด โดยกลับมามอบอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ จำนวนมาก สำหรับภารกิจในการช่วยเหลือและดูแลสัตว์ป่าในความดูแลของเราให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง การสนับสนุนจากความมีน้ำใจและความเมตตาของทุกท่านสามารถส่งมาได้ในหลากหลายรูปแบบ เพราะหากไม่มีความเมตตาจากทุกท่าน และไม่มีการสนับสนุนเหล่านี้ เราก็คงไม่สามารถทำงานในภารกิจสำคัญเพื่อการช่วยเหลือและดูแลสัตว์ป่าในประเทศไทย ที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากต่อไปได้   หากท่านมีความประสงค์ ในการร่วมเป็นอาสาสมัคร การบริจาคอาหารสัตว์ หรือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ กรุณาติดต่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ volunteer@wfft.org หรือดูรายการ และประเภทของที่ต้องการรับบริจาค ได้ที่ https://www.wfft.org/donate/wish-list/   We would like to send a huge thank you to WFFT Volunteer Nick and friends for donating lots of…

Read More

WFFT Animal Adoption Launch

The corona virus pandemic is causing havoc around the globe throughout all human societies. What happens to the rescued animals that are left in the care of these humans? Here at WFFT we have lost 85% of our regular income, no volunteers, no day visitors and no lodge guests meaning…

Read More

WFFT’s Slow Loris Photo-prop Campaign

(สำหรับภาษาไทยเลื่อนอ่านข้างล่าง) We are starting a campaign against the cruel and illegal use of slow lorises as tourist photo-props in some of Thailand’s popular beach resorts. Each week concerned members of the public contact WFFT about lorises being illegally used as photo-props. Photographs are sent to us from people asking us…

Read More

What happens to unwanted Coconut Monkeys?

ภาษาไทยด้านล่าง What do we say to man who brings a monkey chained to the back of his car to hand over to us, as the monkey is not capable of collecting coconuts? Sorry we are full we don’t have enough space to house more primates? No we do not. We…

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top