skip to Main Content

RELEASE NEWS – Large Softshell Turtle Returns Home

(Scroll down for English) ปล่อยตะพาบสวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ น้องตะพาบสวนตัวใหญ่นี้ถูกพบอยู่บนถนนในเมืองหัวหิน โชคดีและขอขอบพระคุณผู้ใจบุญที่หยุดรถและช่วยเก็บน้องมาที่มูลนิธิ ตะพาบสวน ตะพาบธรรมดา หรือตะพาบไทย เป็นสัตว์น้ำคุ้มครองของไทย และเป็นตะพาบเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Amyda ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบัน จัดเป็นตะพาบไทยหายากตามแหล่งธรรมชาติ มีสถานะถูกคุกคาม เหมือนตะพาบชนิดอื่น ๆ ในแถบเอเชีย เนื่องจากการล่าเพื่อบริโภคตามแถบชนบท การล่าเพื่อค้าจัดส่งตามร้านอาหารป่า ตลาดค้าสัตว์ระหว่างประเทศ หรือตามแนวชายแดน โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่เชื่อว่าเป็นยาบำรุงร่างกาย การล่าเพื่อขโมยไข่หวังได้ลูกเต่ามาขายต่อเป็นสัตว์เลี้ยง สำหรับตะพาบสวนตัวนี้หลังจากที่เราตรวจสุขภาพและช่วยดูแลน้องมา น้องก็พร้อมแล้ว ทางเราจึงตัดสินใจที่จะนำน้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ไปยังสถานที่ปลอดภัย ไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ ขอให้เจ้ารักษาเนื้อ รักษาตัวให้ปลอดภัย และขอให้เราทั้งหลายช่วยกันดูแล ช่วยกันอนุรักษ์พวกเขา ได้โปรดเป็นกำลังใจ และช่วยเราทำหน้าที่ต่อไป โดยการบริจาค หรือสละเวลาของคุณเพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครที่ WFFT เรายังคงต้องการความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตของโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน หากท่านมีจิตอันเป็นกุศลให้ความเมตตาต่อสัตว์เหล่านี้ โปรดบริจาคได้ที่ https://www.wfft.org/donate/หรือรับดูแลอุปการะสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ที่ https://covidsupport.wfft.org. A large Asian…

Read More

60 Endangered Turtles Head Home

After some time getting health checks and a quarantine period we are very happy to announce that 60 of the 65 turtles that were rescued early last month were released to a safe protected area, they will now be free to be wild once again and free from human encroachment…

Read More

BREAKING NEWS – 65 Lives Saved

This morning the WFFT Wildlife Rescue Team headed out to a building site where a pond full of endangered turtles had been filled in just days before. Most of the turtles had been taken out of the pond and temporarily stored in a toilet and a refrigerator. We answered the…

Read More

Samui Snake Rescues for November

WFFT's partner, Samui Snake and Wildlife Rescue, had a very busy November. They rescued 15 snakes, 4 tokays, 2 birds, and 2 sugar gliders. Great job, Phil!   The king cobra rescue was featured on the news as well. Check it out here: https://youtu.be/hKSef7sTQAg

Read More

Release of Temple Turtles

About a month ago we rescued over 60 turtles from deplorable conditions at a temple. They spent this time rehabilitating in our new enclosures with fresh food, water, and shelter. 27 (Black Marsh, Giant Asian Pond, Mountain Hinged, Box, and Snail Eating) vulnerable and endangered turtles were released this week…

Read More

UPDATE — The Temple Turtles

Last week we rescued numerous turtles from a temple in Rayong, see the rescue story here https://bit.ly/2nFimsp. They had been dumped at the temple over a period of years, sadly their living conditions were terrible, with green stagnant water, nothing to hide under and a diet of boiled rice. These…

Read More

11 Giant Asian Pond Turtles Go Back To The Wild

Like tortoises, turtles arrive at WFFT for various reasons: rescued from the meat or pet trade, unwanted pets , caught on fishermen's hooks, injured or simply found crossing the road. As population growth increases and habitats destroyed to house and feed them there is an inevitable increase in human animal…

Read More

Celine gets a new Home!

Recently a human rescue team from Phetchaburi contacted the WFFT rescue team about an Iguana they had to take off someone’s hands.This Female Adult of 4 or maybe 5 years old, who’s been called Celine was previously kept as a pet. Iguanas have became very popular as pets. They are…

Read More

Life of Bryan…

Yesterday morning some local people brought a very badly injured Burmese Python (Python Bivittatus) to the WFFT Wildlife Hospital for urgent veterinary treatment. The python in question was found by the side of a road with a huge laceration along his body, some of his organs were exposed. They caught…

Read More

UPDATE — Indian Star Tortoises

Remember the Indian star tortoises (Geochelone elegans) dumped at the temple a few weeks ago? (see full story here: https://www.wfft.org/reptiles/endangered-star-tortoises-dumped-at-a-temple/) Have a look their new temporary home and the care they are receiving by the staff at the WFFT Wildlife Rescue Centre. We are closely monitoring their health, once they…

Read More

Endangered Elongated Tortoises Saved

A few days ago two endangered elongated tortoises (Indotestudo elongata), a female and a male were brought into the WFFT Wildlife Rescue by a concerned local who bought them from a person who found them in the forest and wanted to eat them. After a health check, they were taken…

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top