skip to Main Content

รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้า ประสานงานอาสาสมัครช่วยเหลือช้าง มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

รับสมัครผู้ช่วยหัวหน้า ประสานงานอาสาสมัครช่วยเหลือช้าง มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

เรากำลังมองหาคนที่มีความสนใจ เพื่อเข้าร่วมทีมดูแลอาสาสมัครช่วยเหลือช้างที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างอาสาสมัครในแต่ละวัน รวมถึงการดูแลช้างทั้งหมดที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือมา ศูนย์ช่วยเหลือช้างมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า มีช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 18 เชือก อายุของช้างอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2-65 ปี

คุณสมบัติ :
(สำหรับคนไทย)
– สามารถเริ่มงานได้ทันที
– ช่วงทดลองงาน 6 เดือน
– เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน
– สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
– สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
– เคยมีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครหรือการทำงานกับการช่วยเหลือสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้าง
– มีความรัก และมีความสนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
– สัญญาการทำงานเบื้องต้น 6 เดือน
– ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน
– หลังจากผ่านงาน 6 เดือนแรก มีวันลาพักร้อนได้จำนวน 10 วัน
– มีที่พัก และอาหารให้ทุกมื้อ

info@wfft.org

Back To Top