skip to Main Content

RELEASE NEWS – Large Softshell Turtle Returns Home

(Scroll down for English) ปล่อยตะพาบสวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ น้องตะพาบสวนตัวใหญ่นี้ถูกพบอยู่บนถนนในเมืองหัวหิน โชคดีและขอขอบพระคุณผู้ใจบุญที่หยุดรถและช่วยเก็บน้องมาที่มูลนิธิ ตะพาบสวน ตะพาบธรรมดา หรือตะพาบไทย เป็นสัตว์น้ำคุ้มครองของไทย และเป็นตะพาบเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Amyda ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบัน จัดเป็นตะพาบไทยหายากตามแหล่งธรรมชาติ มีสถานะถูกคุกคาม เหมือนตะพาบชนิดอื่น ๆ ในแถบเอเชีย เนื่องจากการล่าเพื่อบริโภคตามแถบชนบท การล่าเพื่อค้าจัดส่งตามร้านอาหารป่า ตลาดค้าสัตว์ระหว่างประเทศ หรือตามแนวชายแดน โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่เชื่อว่าเป็นยาบำรุงร่างกาย การล่าเพื่อขโมยไข่หวังได้ลูกเต่ามาขายต่อเป็นสัตว์เลี้ยง สำหรับตะพาบสวนตัวนี้หลังจากที่เราตรวจสุขภาพและช่วยดูแลน้องมา น้องก็พร้อมแล้ว ทางเราจึงตัดสินใจที่จะนำน้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ไปยังสถานที่ปลอดภัย ไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ ขอให้เจ้ารักษาเนื้อ รักษาตัวให้ปลอดภัย และขอให้เราทั้งหลายช่วยกันดูแล ช่วยกันอนุรักษ์พวกเขา ได้โปรดเป็นกำลังใจ และช่วยเราทำหน้าที่ต่อไป โดยการบริจาค หรือสละเวลาของคุณเพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครที่ WFFT เรายังคงต้องการความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตของโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน หากท่านมีจิตอันเป็นกุศลให้ความเมตตาต่อสัตว์เหล่านี้ โปรดบริจาคได้ที่ https://www.wfft.org/donate/หรือรับดูแลอุปการะสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้ที่ https://covidsupport.wfft.org. A large Asian…

Read More

60 Endangered Turtles Head Home

After some time getting health checks and a quarantine period we are very happy to announce that 60 of the 65 turtles that were rescued early last month were released to a safe protected area, they will now be free to be wild once again and free from human encroachment…

Read More

BREAKING NEWS – 65 Lives Saved

This morning the WFFT Wildlife Rescue Team headed out to a building site where a pond full of endangered turtles had been filled in just days before. Most of the turtles had been taken out of the pond and temporarily stored in a toilet and a refrigerator. We answered the…

Read More

WFFT Highlights – February 2019

-We had many releases this month! Kicking things off were 3 wild male macaques who were raiding homes. They were relocated to a safe protected area. -We have had numerous wildfires near us lately which may have contributed to why this rat snake waltzed right into our hospital. It was…

Read More

Evolution

Today is Darwin’s birthday! We’ve compiled some interesting evolutionary facts about our rescued wildlife. Did you know there is a “6 legged” tortoise and that lorises have 2 tongues? Check it out! https://youtu.be/XbAJy2MxUyc

Read More

Release and Rescue

WFFT had an action packed Saturday morning with a release and surprise emergency rescue! Some concerned locals found Salee the samba deer alone in the forest and brought her to their home in Hua Hin. After a week of caring for her, she was surrendered to WFFT. What people often…

Read More

Weekly Roundup (Oct 16 – 31, 2018)

These highlights include the emergency rescue of a gorgeous white-thighed langur, an injured pregnant macaque, the repair of a fractured turtle shell, elephant wound care, bears feasting on honeycombs, and silly hospital infants. Enjoy! https://youtu.be/E5hghsiekis

Read More

Release of Temple Turtles

About a month ago we rescued over 60 turtles from deplorable conditions at a temple. They spent this time rehabilitating in our new enclosures with fresh food, water, and shelter. 27 (Black Marsh, Giant Asian Pond, Mountain Hinged, Box, and Snail Eating) vulnerable and endangered turtles were released this week…

Read More

UPDATE – Temple Rescue

Take a look at the Temple Animal Rescue Mission from last month. Check out the rescued animals enjoying their new home. See the full story here: https://www.wfft.org/wildlife-general/breaking-news-105-animals-saved-part-1/ https://www.wfft.org/wildlife-general/breaking-news-105-animals-saved-part-2/ Well done to the whole team and thank you to all that made this rescue possible.

Read More

Volunteers Helping Create WFFT’s Newest Turtle Area

Following the WFFT biggest ever rescue operation (see the full story here: https://www.wfft.org/wildlife-general/breaking-news-105-animals-saved-part-1/ & https://www.wfft.org/wildlife-general/breaking-news-105-animals-saved-part-2/ ), more than 60 turtles needed a new temporary home at WFFT so they could be brought back to full health before returning back back to the wild. This new home provides them with a…

Read More

UPDATE — The Temple Turtles

Last week we rescued numerous turtles from a temple in Rayong, see the rescue story here https://bit.ly/2nFimsp. They had been dumped at the temple over a period of years, sadly their living conditions were terrible, with green stagnant water, nothing to hide under and a diet of boiled rice. These…

Read More

BREAKING NEWS — 105 Animals Saved (Part 2)

Having finally agreed to hand over the animals, after months of negotiations and changes of mind, the WFFT Rescue Team had to act as quickly as possible before the Abbot had another change of heart. The rescue team are well experienced in handling all the various species, but have never…

Read More

BREAKING NEWS — 105 Animals Saved (Part 1)

On Tuesday the 16thof August 2018 the WFFT Rescue Team headed out on their biggest rescue operation yet. We had received numerous complaints from concerned members of the public regarding a variety of wild and domestic animals being held at temple in Rayong Province. A few weeks ago we visited…

Read More

11 Giant Asian Pond Turtles Go Back To The Wild

Like tortoises, turtles arrive at WFFT for various reasons: rescued from the meat or pet trade, unwanted pets , caught on fishermen's hooks, injured or simply found crossing the road. As population growth increases and habitats destroyed to house and feed them there is an inevitable increase in human animal…

Read More

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top