skip to Main Content

รับสมัคร-สัตว์แพทย์

รับสมัคร สัตว์แพทย์มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 1 อัตรา (สัญชาติไทย)

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ากำลังมองหาสัตว์แพทย์ผู้มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสัตว์ป่า เพื่อมาทำงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มีความพร้อมและพลังในการช่วยเหลือสัตว์ ทีมของเราประกอบด้วย สัตว์แพทย์ 2 คน และสัตวบาล 3 คน
หน้าที่หลัก
-รักษาสัตว์ทั่วไป วางยาสัตว์ ตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน เก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และอื่น ๆ ผ่าตัดรักษา ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ทำการตรวจหาด้วยรังสีเอกซ์เรย์ และอัลตราซาวด์ ประเมินอาการและรักษาบาดแผล สั่งจ่ายยา ทำความสะอาดช่องปาก-รักษาฟัน รวมถึงดูแลอนุบาลสัตว์ที่มีอายุน้อยหรือสัตว์กำพร้าอย่างใกล้ชิด และสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ มากกว่า 700 ชีวิต ดูแล เอาใจใส่ ในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ทุกตัว
-เป็นทีมหลักในการออกช่วยเหลือสัตว์ สามารถประสานงานระหว่างแผนกดูแลสัตว์และทีมสัตวแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานงานกับภาคประชาชนในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ฟื้นฟูสภาพ และปล่อยคืนสู่ป่า -บริหารจัดการ ทำตารางในการรักษา บำบัดและควบคุมโรค เช่น ตารางฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ ดูแลรักษาความสะอาดโดยทั่วไปของคลินิก และห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในคลินิกให้พร้อมใช้งาน รวมถึงดูแลการตรวจสอบยาในคลัง สั่งยา -สรุป บันทึกผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างานเป็นภาอังกฤษได้ -สามารถสอนงานให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลช่วยเหลืองานที่มอบหมายให้แก่อาสาสมัครนักเรียนสัตว์แพทย์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสัตวแพทยศาสตร์
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์
• มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสถานการณ์ฉุกเฉินได้
• มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
• คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี และทำงานร่วมกับทีมได้
• สามารถที่จะทำงานร่วมกับเราได้ อย่างน้อยสัญญา 1 ปี
• มีประสบการณ์การรักษา และศัลยกรรมช่องท้องด้วยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopy) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ประสบการณ์การทำงานที โรงพยาบาลสัตว์ป่า หรือศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์รักษาเคลื่อนที่ เช่น การใช้ปืนยิงยาสลบ ท่อเป่าลูกดอก
• มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ห้องพักส่วนตัว
• อาหารวันละ 3 มื้อ
• วันหยุด 6 วัน ต่อเดือน และวันลาพักร้อน 7 วัน ต่อปี
ทางมูลนิธิฯ กำลังมองหาผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งนี้มาร่วมทีมกับเรา เมื่อได้ผู้คัดเลือกที่เหมาะสม
ทางเราจะติดต่อเพื่อขอนัดสัมภาษณ์โดยเร็ว
สนใจสมัครติดต่อได้ที่อีเมล์ info@wfft.org

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top