fbpx
skip to Main Content

We’re hiring: Elephant Refuge Volunteer Coordinator

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งหัวหน้าประสานงานอาสาสมัครโครงการช่วยเหลือดูแลช้าง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งหัวหน้าประสานงานอาสาสมัครในโครงการช่วยเหลือดูแลช้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ การดูแลช้าง และดูแลกิจกรรมจัดตารางงานการดูแลช้างและประสานงานระหว่างอาสาสมัครและควาญช้างในแต่ละวัน ทำงานร่วมกับทีมประมาณ 20-40 คน ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความเป็นผู้นำ คล่องตัว กระฉับกระเฉง กล้าลุย พร้อมทำงานกลางแจ้งได้

ณ ปัจจุบัน มูลนิธิมีช้างในความดูแลทั้งหมด 24 เชือก เป็นช้างช่วงอายุระหว่าง 15-75 ปี
ส่วนมากเป็นช้างแก่ชรา ที่ในอดีตเคยถูกทำร้าย เจ็บป่วย และเคยถูกใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทางมูลนิธิจึงพยายามที่จะช่วยเหลือและยกระดับสวัสดิภาพชีวิตของช้างบ้าน ได้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับในธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่ทำได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• ประสานงาน ตรวจตรา ดูแลตารางงานต่าง ๆ ที่อาสาสมัครได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมกับอาสาด้วย
• ต้อนรับอาสาสมัครเข้าใหม่และแนะนำข้อปฏิบัติและกฎต่าง ๆให้กับอาสาสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• สามารถเริ่มงานได้ทันที
• สามารถทำงานร่วมกับทีมได้
• สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี
• เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน มีความเป็นผู้นำ
• มีความรัก และมีความสนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะช้าง และสวัสดิภาพสัตว์
• สามารถใช้ภาษาไทย-อังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และ เคยมีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร
หรือการทำงานด้านช่วยเหลือสัตว์ป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
• เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (สอบถามได้ในขณะสัมภาษณ์)
• ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน เมื่อผ่านงาน 3เดือน จะได้วันหยุดเพิ่ม
• ประกันสังคม
• มีที่พักภายในศูนย์ และอาหารฟรีวันละ 3 มื้อ
• สามารถทำงานกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้อย่างน้อย 1 ปี และมีพักร้อนให้ 14 วัน

หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
องค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าที่มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ สามารถส่งประวัติส่วนตัว
พร้อมทั้งจดหมายสมัครงานอธิบายเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้
ได้ที่อีเมล์ tom.taylor@wfft.org ทางเรายินดีรับผู้สมัครที่สามารถเริ่มงานได้ทันที
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทางมูลนิธิฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ภายใน 7 วัน

WFFT Elephant Refuge Position Opening: Elephant Refuge Volunteer Coordinator – THAI NATIONALS ONLY

We are seeking a highly motivated individual to join our current team of Volunteer Coordinators here at the WFFT Wildlife Rescue Centre and Elephant Refuge. The successful applicant will be coordinating and supervising the day-to-day work of elephant volunteers and the day-to-day care of the WFFT Elephant Herd. The WFFT Elephant Refuge currently houses 23 rescued elephants ranging in age from 15 to 75-years-old. All the elephants in our care have come from abusive pasts. Please note that this position is a fast-paced and physically demanding. You will be working with a team of Thai Mahouts/Elephant Caretakers and a group of 20–40 volunteers.

Job Description: Main Responsibilities
• Supervising the daily routines of Elephant Refuge volunteers
• Coordinating and supervising various volunteer projects
• Welcoming new volunteers and conducting volunteer inductions
Desired Skills/Qualities
• Volunteer/staff management experience
• A good command of spoken and written English, knowledge of Thai language would be an advantage
• Ability to work as part of a team
• Ability to work under pressure
• Experience volunteering or working with rescued wildlife particularly elephants
• A love of wildlife and a well-rounded interest in animal welfare and wildlife conservation

Benefits
Salary will be reflective of experience and will be discussed during the interview
On-site accommodation, visa costs and 3 meals per day
Start date May 2024

Do you feel like becoming part of the WFFT team and working at one of the most active animal rescue NGO’s in Southeast Asia? If so, please go ahead and send your resume with a covering letter outlining why you are the ideal candidate for the position to tom.taylor@wfft.org

Note: Applications for this position will be taken until we have found the right candidate. If you do not hear from us to arrange an interview within two weeks of applying, it means you have not been considered for the job.

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top