fbpx
skip to Main Content

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เปิดรับสมัคร มัคคุเทศก์ด้านการศึกษา 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เปิดรับสมัคร มัคคุเทศก์ด้านการศึกษา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน
มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม Day trip ซึ่งทางมูลนิธิ ฯได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่มาเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า รวมถึงเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ และงานที่เราทำ ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น มูลนิธิจึงกำลังมองหาผู้มีใจรักสัตว์ป่าพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

งานของคุณคือส่วนหนึ่งของทีมในการทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือและอนุรักษ์สัตว์ป่า หน้าที่หลักของมัคคุเทศก์ที่มูลนิธิคือการให้ความรู้ การศึกษาและถ่ายทอดเรื่องราวของสัตว์ป่าให้แก่นักท่องเที่ยว การดำเนินงาน Workshop ให้กับนักเรียน การทำงานที่เกี่ยวกับโครงการการรับอุปการะสัตว์ของมูลนิธิฯ การประสานงาน และวางแผนโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ให้แก่อาสาสมัครได้ศึกษาเพิ่มเติม งานธุรการ เช่น การจองทัวร์ให้นักท่องเที่ยวและผู้บริจาค การตอบอีเมล์ และยังมีที่พักที่อยู่ภายในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ทำงานอย่างจริงจังมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
• ต้อนรับนักท่องเที่ยวและให้ความรู้โดยรอบบริเวณศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
• ดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การเยี่ยมชมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน
• งานธุรการต่างๆ รวมถึงการจองทัวร์ทางโทรศัพท์และอีเมล์
• ติดต่อและประสานงานให้กับอาสาสมัครที่จองทัวร์ เช่น อุทยานแห่งชาติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ความรู้ด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• สนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
• มีความรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• มีประสบการณ์การทำงานหรือการเป็นอาสาสมัครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการศึกษา
• หากพูดภาษาไทยได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือนสามารถตกลงได้ระหว่างการสัมภาษณ์
วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดประจำปี 1 สัปดาห์
มีที่พักพร้อมอาหาร 3 มื้อ
กรุณาส่ง จดหมายสมัครงานอธิบายรายละเอียดว่าทำไมถึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้พร้อมทั้งประวัติส่วนตัวมาที่ info@wfft.org

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top