skip to Main Content

Well 2020 will definitely go down as one to remember…

ลาแล้วปี 2563 ปีที่โควิด-19 ทำให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเหลืออาสาสมัครที่มาช่วยงานดูแลสัตว์ป่าน้อยมาก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานดูแลสัตว์ป่า หรือแม้กระทั่งแขกที่มาพักที่ Eco Lodge นั่นหมายความถึงรายได้หลักของมูลนิธิฯ ที่นำมาใช้จ่ายและรักษาดูแลสัตว์ป่าก็ขาดหายไปด้วย มูลนิธิฯต้องลดค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างลง โดยที่เรายังคงรักษามาตรฐานการดูแลสัตว์กว่า 700 ชีวิตไว้เช่นเดิม และในขณะเดียวกันเรายังคงช่วยเหลือสัตว์ป่าตามคำร้องเรียนจากชาวบ้านตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสุนัขและแมวที่มารักษา หรือเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ เช่น การทำหมัน การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 1000 ตัวตลอดทั้งปี

และขอขอบคุณ ปี 2563 สำหรับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เพราะหากปราศจากผู้บริจาคทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ นึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายช่วยเหลือเราเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือสัตว์ต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่บริจาคอาหาร ของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับสัตว์ และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกที่บริจาคในช่วงที่คุณเอ็ดวิน วีค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขังตัวเองไว้ในกรงเก่าของแคนู เพื่อหาทุนบริจาคให้กับสัตว์ของเรา

ณ วันนี้ ปีใหม่นี้ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการระบาดรอบสองของโควิด-19 ยิ่งทำให้เรารู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสัตว์ป่าของเราในอนาคต ณ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือลดค่าใช้จ่ายลงอีก และเปลี่ยนวิธีการบางอย่างเพื่อรับมือให้อยู่รอดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะควบคุมได้ หากท่านมีความประสงค์ช่วยเหลือ บริจาค สามารถติดต่อได้ที่ https://covidsupport.wfft.org

ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าเดิมสำหรับเราทุกคน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง

Well 2020 will definitely go down as one to remember. The Covid-19 Pandemic brought us to our knees. Without volunteers, day guests and a reduced number of lodge guests our main source of income was taken away. We had to act fast on mechanisms to help us reduce costs without decreasing the standard of care for over 700 animals, while rescuing and providing veterinary care for 1000’s more.

Without the kindness and generosity of you, our supporters, we do not know where we would be right now. You kept us going. Thank you to the generous Thai Nationals who brought food and other goods for the animals. To all those around the world that sponsored the care of our animals during the pandemic and paid to keep Edwin locked away, THANK YOU!

Thailand is currently experiencing a second wave of Covid-19 infections. This creates further uncertainty to our immediate future and of course the welfare of our animals. Our animal’s still need help, please see https://covidsupport.wfft.org for more info.

We still have a long road ahead, changing our ways and reducing costs, until the Covid-19 Pandemic is under control.

Here’s to a better year. Stay Safe and Happy and most of all Healthy.

A special thanks goes out to ……

Joan and Martin Pearson
Mike Beats
Amy Caplan
Robert Davies
Ryan Fletcher and Family
Saskia Merkus
Rebecca Jenner
Monique and Arend Arling
Debbie Banks
Helene from Holland
คุณกนกทิพย์ สายชุ่มอินทร์

Stichting Leeuw
International Primate Protection League
DER Touristik Group
US Fish and Wildlife Service
Humane Society International
A&A Insurance
Nutreco
MSIG Insurance
Borneo Orang-utan Survival
International Otter Survival Fund
INSEE Cement
Monsoon Valley
ททท โครงการช่วยช้าง ช่วยชาติ TAT Thailand
Wildlife Friends International

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top