skip to Main Content

It’s no lie that bears like honey! (🔉sound on)

หมีชอบกินน้ำผึ้งจริงๆนะ! ทีมงานของเราพบกับรังผึ้งร้างขนาดมหึมาภายในศูนย์ เราจึงนำมันมาทำเป็นขนมช่วงบ่ายให้กับหมีของเรา

ในช่วงที่ให้อาหารอาสาสมัครจะนำอาหารไปซ่อนที่ต่างๆเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการอาหารของสัตว์ในป่า

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org

Back To Top