skip to Main Content

Fun Facts Friday

ถ้าผมบอกคุณว่ามีสัตว์บนโลกนี้ที่มีกลิ่นเหมือนป๊อปคอร์นคั่วอบเนยคุณจะเชื่อไหมครับ?ใช่ครับอ่านไม่ผิดหรอก หมีขอหรือบินตุรงจัดอยู่ในสัตว์ตระกูลชะมด ซึ่งสัตว์ตระกูลนี้มีต่อมผลิตกลิ่นอยู่ใต้ห้างเอาไว้ใช้เป็นเครื่องประกาศอาณาเขต ป้องกันตนเองและสื่อสารระหว่างกัน โดยหากมนุษย์ได้กลิ่นของเจ้าบินตุรงจะทำให้นึกถึงป๊อปคอร์นคั่วอบเนย

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org

Back To Top