skip to Main Content

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ/ดูแลอาสาสมัคร 1 อัตรา

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ/ดูแลอาสาสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

– ชาย/หญิง จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

– สามารถสื่อสารไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

– มีความอดทน ขยัน กระตือรือร้น เอาใจใส่ในงาน

– รักสัตว์

*** ถ้าคุณมีความสามารถหรือมีคุณสมบัติบางข้อเบื้องต้น กรุณาติดต่อเราเข้ามาได้ที่ info@wfft.org หรือ โทร 032-458135

สวัสดิการ

– เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

– ประกันสังคม

– ที่พักอาศัยและอาหารฟรีทั้ง 3 มื้อ

– วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

Back To Top