skip to Main Content

Fun Facts Friday

ทราบไหมครับว่านอกจากการสื่อสารด้วยเสียงและท่าทางแล้วลิงมาคักยังสื่อสารผ่านทางสีหน้ากับสมาชิกในฝูงอีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงพฤติกรรมความเป็นมิตรหรือแสดงความก้าวร้าว รวมๆแล้วมีทั้งหมด 7 แบบได้แก่ การยีฟัน, การเอาฟันหน้ากระทบกัน, ใช้ริมฝีปากกระทบกัน, ยักคิ้วขึ้น, อ้าปาก, แลบลิ้น หรือ ทำปากจู๋

โดยแต่ละสายพันธุ์จะแสดงสีหน้าไม่เหมือนกัน อย่างเช่น ลิงกังทำปากจู๋เพื่อเป็นการแสดงความเป็นมิตรต่อสมาชิกในฝูงแต่ลิงวอกภูเขาใช้ฟันหน้ากระทบกันเพื่อแสดงความเป็นมิตรแทน

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org

Back To Top