skip to Main Content

รับสมัคร สัตวแพทย์ประจำมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 1 อัตรา (สัญชาติไทย)

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่ากำลังมองหาสัตวแพทย์ที่มีความสนใจในการช่วยเหลือสัตว์ป่าไปพร้อมกับเรา เพื่อมาทำงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสัตวแพทย์ ซึ่งในทีมมี สัตวแพทย์ 2 คน และสัตวบาล 2 คน

หน้าที่หลัก

 • รักษาสัตว์ทุกกรณี ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง หมี เป็นต้น วางยาสัตว์ ตรวจโรค ฉีดวัคซีน เก็บตัวอย่างเลือด ทำการผ่าตัดรักษาสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ทำการตรวจหาด้วยรังสีเอกซ์ และอัลตราซาวด์ สั่งจ่ายยา ทำความสะอาดช่องปาก-รักษาฟัน รวมถึงดูแลอนุบาลสัตว์ที่มีอายุน้อยอย่างใกล้ชิด รวมถึงดูแล ใส่ใจ เอาใจใส่องค์รวมของสัตว์ในความดูแลทั้งหมด
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลสัตว์และทีมสัตวแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และติดต่อสื่อสารกับภาคประชาชนในการช่วยเหลือสัตว์ป่า ฟื้นฟูสภาพสัตว์ และปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า
 • ตรวจรักษาปฏิบัติการทางแล็ป ทดสอบตรวจหาข้อมูลต่าง ๆ ในสัตว์ เบื้องต้น เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) , ตรวจปัสสาวะ, ตรวจอุจจาระและอื่น ๆ จากอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ของมูลนิธิฯ
 • บริหารจัดการโรงพยาบาลของมูลนิธิ ดูแลรักษาคลินิก ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในคลินิกให้พร้อมใช้งาน รวมถึงดูแลการสั่งยา ตรวจสอบยาในคลังให้มีเพียงพออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำตารางในการรักษา ป้องกัน บำบัด และควบคุมโรค เช่น ตารางฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิ เป็นต้น
 • จัดเก็บและบันทึกข้อมูลของสัตว์ลงในระบบ -ZIMS
 • สรุป บันทึกผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างานเป็นภาษาอังกฤษ
 • Summary, report of the performance report Or the job assigned to the supervisor
 • ฝึกงานและให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแลงานที่มอบหมายให้แก่อาสาสมัคร และนักเรียนนักศึกษาสัตวแพทย์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสัตวแพทยศาสตร์
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์
 • มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ไขในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
 • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร พูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
 • เรียนรู้ไว คล่องแคล่ว มนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

Quickly learning, fluent, and good human relations And can work together as a team

 • สามารถที่จะทำงานร่วมกับเราได้ อย่างน้อยสัญญา 1 ปี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม Social Security
 • ห้องพักส่วนตัว
 • อาหารวันละ 3 มื้อ
 • วันหยุด 6 วัน ต่อเดือน และวันลาพักร้อนปีแรก 7 วัน/ปี และปีที่สอง 14 วัน/ปี

สนใจสมัครติดต่อได้ที่อีเมล์  info@wfft.org   หรือโทรสมัครได้ที่  0811711700  คุณน้อย

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top