skip to Main Content

NO LONGER TAKING APPLICATIONS – WFFT Position Opening – Elephant Refuge Volunteer Coordinator

ประกาศ รับสมัครหัวหน้าประสานงานอาสาสมัครช่วยเหลือช้าง มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

เรากำลังมองหาคนที่มีความสนใจ เพื่อเข้าร่วมทีมดูแลอาสาสมัครช่วยเหลือช้างที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างอาสาสมัครและควาญช้างในแต่ละวัน ตำแหน่งงานนี้จึงต้องการผู้สมัครที่มีความแข็งแรง คล่องแคล่ว พร้อมสำหรับงานกลางแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือช้างมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ช่วยเหลือช้างที่ในอดีตเคยถูกทำร้าย เจ็บป่วย ใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน ทางศูนย์ ฯ มีช้างในความดูแลทั้งหมด 25 เชือก ช่วงอายุระหว่าง 4-70 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ:
• ประสานงาน ตรวจตรา ดูแลงานโปรเจคต่าง ๆ ที่อาสาสมัครได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
• ต้อนรับอาสาสมัครเข้าใหม่และแนะนำข้อปฏิบัติอาสาฯ

คุณสมบัติ:
• มีประสบการณ์ด้านการประสานงานพนักงาน/อาสาสมัคร
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี
• สามารถทำงานในสภาวะความกดดันได้ดี • เคยมีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครหรือการทำงานกับการช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้าง • รักสัตว์ป่า มีความสนใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสวัสดิภาพสัตว์

สวัสดิการ:
• เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สอบถามได้ขณะสัมภาษณ์
• วันลาพักร้อนประจำปี 14 วัน
• ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีวันหยุด 1 วัน
• มีที่พักภายในศูนย์ และอาหารฟรีทุกมื้อ

สามารถเริ่มงานได้ทันที
หากคุณสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า องค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าที่มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ Email: tom.taylor@wfft.org
ผู้สมัครที่ได้รับเลือกทางมูลนิธิฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ภายใน 2 สัปดาห์

Back To Top