skip to Main Content

NO LONGER TAKING APPLICATIONS – WFFT Position Opening – PR and Marketing Assistant

เปิดรับตำแหน่งประชาสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร (PR and Marketing Assistant)

ลักษณะงาน : มีความรับผิดชอบในส่วนของการผลิตสื่อเกี่ยวกับการทำงานภายในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า รวมถึงการออกไปช่วยเหลือสัตว์และการปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า

คุณมีหน้าที่ดูแล พัฒนาให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าให้ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงทำงานใกล้ชิดกับทุกแผนกภายในองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่า

ในตำแหน่งนี้ยังได้ร่วมเดินทางไปทำภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทุกภารกิจภายในประเทศและยังได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อทำสื่อในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าอีกด้วย (https://www.wfft.org)

ความรับผิดชอบหลัก :

-การถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการตัดต่อภาพและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ยังรวมถึงการเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว บทความสำหรับเสนอในสื่อออนไลน์ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

– ดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook Instagram Twitter เเละ Youtube

– ดูแลเว็บไซต์ : อัปเดตกิจกรรมต่างๆ และข่าวสารภายในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

– การสื่อสาร เกี่ยวกับการถามตอบบนเพจ

– ดูแลจัดการเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของกับสื่อทั้งหมดภายในองค์กร

คุณสมบัติ :

– ต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น

– มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความคล้ายกับการประชาสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร

– ทักษะการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว

– สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– มีความสามารถในการทำงานอิสระ เรียงลำดับความสำคัญ และการจัดการกับเวลา

– สามารถรับมือทั้งทางร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์

– สามารถทำงานในระยะเวลาทำงานปกติที่ทำงานหลายชั่วโมงและในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป

– มีใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– มีประสบการณ์กับ Adobe suite, Final Cut Pro, Web design, Graphic design และอื่น ๆ (หากมีประสบการณ์ด้าน Marketing เเละ Graphic design จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

– สัญญาจ้างทำงานอย่างน้อย 6 เดือน

– ลาพักร้อน 2 สัปดาห์

– รวมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหาร 3 มื้อ

– เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

หากท่านสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า สามารถส่ง CV, portfolio ,เเละ cover letter โดยตรงที่ Email: tom.taylor@wfft.org โดยหัวข้อคือ “Resume – PR and Marketing Assistant Position-ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษ”

* ผู้สมัครที่ได้รับเลือกทางมูลนิธิฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ภายใน 2 สัปดาห์ *

Back To Top