skip to Main Content

Well 2020 will definitely go down as one to remember…

ลาแล้วปี 2563 ปีที่โควิด-19 ทำให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเหลืออาสาสมัครที่มาช่วยงานดูแลสัตว์ป่าน้อยมาก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมงานดูแลสัตว์ป่า หรือแม้กระทั่งแขกที่มาพักที่ Eco Lodge นั่นหมายความถึงรายได้หลักของมูลนิธิฯ ที่นำมาใช้จ่ายและรักษาดูแลสัตว์ป่าก็ขาดหายไปด้วย มูลนิธิฯต้องลดค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างลง โดยที่เรายังคงรักษามาตรฐานการดูแลสัตว์กว่า 700 ชีวิตไว้เช่นเดิม และในขณะเดียวกันเรายังคงช่วยเหลือสัตว์ป่าตามคำร้องเรียนจากชาวบ้านตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสุนัขและแมวที่มารักษา หรือเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ เช่น การทำหมัน การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 1000 ตัวตลอดทั้งปี และขอขอบคุณ ปี 2563 สำหรับผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เพราะหากปราศจากผู้บริจาคทุกท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ นึกภาพไม่ออกเลยว่าเราจะเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายช่วยเหลือเราเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือสัตว์ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากที่บริจาคอาหาร ของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับสัตว์ และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลกที่บริจาคในช่วงที่คุณเอ็ดวิน วีค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขังตัวเองไว้ในกรงเก่าของแคนู เพื่อหาทุนบริจาคให้กับสัตว์ของเรา ณ วันนี้ ปีใหม่นี้ ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการระบาดรอบสองของโควิด-19 ยิ่งทำให้เรารู้สึกกังวลใจต่อสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดูแลสัตว์ป่าของเราในอนาคต ณ ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือลดค่าใช้จ่ายลงอีก และเปลี่ยนวิธีการบางอย่างเพื่อรับมือให้อยู่รอดจนกว่าสถานการณ์โควิด-19…

read more

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขอเปิดรับบุคคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน การฝึกสอนช้างเชิงบวกหรือ Target Training

มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ขอเปิดรับการสนับสนุนจากบุคคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการฝึกสอนช้างเชิงบวก โดยการใช้ไม้ชี้นำ ร่วมกับการให้อาหารเป็นรางวัล หรือที่เรียกว่า ทาร์เก็ท เทรนนิ้ง (Target Training) นั่นเอง ให้มาช่วยอบรมควาญช้างที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า เพื่อช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพช้างและเมื่อช้างเจ็บป่วย ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ มาตรฐานสากล โดยไม่ได้ใช้การบังคับขู่เข็ญหรือทำให้ช้างบาดเจ็บประการใด ทั้งนี้ มูลนิธิยินดีออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหารและที่พัก และมีค่าตอบแทน ให้ท่าน หากสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ 032-458135 หรือ email:info@wfft.org  

read more

Open Doors for Thai Fathers Day

(Scroll down for English) เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิฯ โดยมีพนักงานของเราทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เราได้ช่วยเหลือมา ในวันนั้นเราได้โอกาสต้อนรับประชาชนทั้งผู้ปกครองและเด็กกว่า 100 ครอบครัว ซึ่งทุกคนต่างให้ความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี ตามที่กล่าวไว้ว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า โปรดติดตามสำหรับการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมในโอกาสถัดไปครับ It was father’s day in Thailand on Saturday so we decided to have an open day where members of the local community could have a free guided tour around the WFFT Wildlife Rescue Centre.…

read more

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top