skip to Main Content

New rescue: Chaba, southern pig-tailed macaque

The rescues keep coming, but we need your help to give Chaba the life she deserves. ภาษาไทยด้านล่าง

Recently, we welcomed a beautiful three-year-old macaque named Chaba. She was injured as an infant and taken in by a family. Thankfully, they realised Chaba needs the company of her own species, not humans, and requires specialist care – which a human family could never provide. The family contacted us to take Chaba many months ago, but because our quarantine has been full of new arrivals, we were unable to take her until now.

Chaba most likely has no memory of her family and hasn’t seen another of her species since she was a baby. But that has already changed. When we moved her to our quarantine area, Chaba was fascinated and excited to see her monkey neighbours. We are happy we can give her a better life with other southern pig-tailed macaque friends. Once her quarantine period is over, she will be introduced to her new family. In the near future, she will live in an open enclosure full of trees to climb and grass to forage, and her fellow species will teach her how to be a monkey again. Every new rescue we take in means we must commit to their often life-long care costs. 16.50 Euros or $20 can feed Chaba for one month – will you please donate today and help cover the cost of such care?

เรายังคงทำการช่วยเหลือสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง และเราอยากให้ท่านช่วยเหลือชบาให้มีชีวิตที่ดีที่ชบาควรได้รับ

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เราได้ช่วยเหลือลิงน้อย “ชบา” อายุ 3 ปี น้องชบานั้นได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งตอนยังเล็กมากเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ และท้ายที่สุดผู้เลี้ยงตระหนักได้ว่าชบาควรที่จะได้อยู่กับลิง มีโอกาสใช้ชีวิตในแบบที่ลิงควรจะเป็น และควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เลี้ยงดูได้ติดต่อขอความช่วยเหลือเรามาเมื่อหลายเดือนก่อน แต่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเนื่องจากโซนกักกันสัตว์ของมูลนิธิฯ นั้นเต็มจึงไม่สามารถรองรับเพิ่มได้ ณ ขณะนั้น

ตั้งแต่เล็กชบาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเอง และไม่เคยเห็นลิงตัวอื่นหรือชนิดพันธุ์ของตัวเองเลยว่ามีหน้าตาหรือลักษณะอย่างไร และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ชบาได้มาอยู่ในโซนกักกัน ชบาตื่นเต้นระคนแปลกใจที่ได้เห็นเพื่อน ๆ ที่มีหน้าตาเหมือนชบา เราดีใจที่ได้เห็นชบามีชีวิตที่ดีขึ้น เริ่มปรับตัวและเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกต่อเพื่อนลิงกังใต้ตัวอื่น ๆ เมื่อหมดระยะที่จะต้องอยู่ในโซนกักกันแล้วในอนาคตชบาจะถูกแนะนำให้รู้จักกับครอบครัวใหม่ ชบาจะได้ใช้ชีวิตในสนามลิง บ้านที่มีต้นไม้ให้ปีน มีพื้นที่ให้วิ่ง มีหญ้าให้เล่น มีเพื่อนให้กอด และเพื่อนๆ จะสอนพฤติกรรมต่าง ๆ ให้ชบาได้เรียนรู้การเป็นลิงอีกครั้ง ลิงทุก ๆ ตัวที่เราทำการช่วยเหลือมา เมื่อมาอยู่ในความดูแลของเราแล้ว เราจะต้องดูแลพวกเขาอย่างดีที่สุดตราบจนสิ้นลมหายใจ สำหรับการเลี้ยงดูชบา 1 เดือนจะมีค่าดูแลอยู่ที่ 600 บาท ขอท่านช่วยเราบริจาควันนี้เพื่อช่วยเราดูแลน้องชบาให้มีชีวิตที่ดีต่อไป ในทุก ๆ วัน ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชบาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 708-208-0866 สาขาท่ายาง ออมทรัพย์

Chaba, Southern Pig-tailed Macaque
Chaba, Southern Pig-tailed Macaque
Chaba, Southern Pig-tailed Macaque
Chaba, Southern Pig-tailed Macaque

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top