skip to Main Content

RESCUED – 2 Orphans Arrive in 1 Day – Part 2 – Tulip

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าได้ช่วยเหลือลูกสัตว์ป่ากำพร้า คือ ทิวลิป ลิงลมเหนือ ชาวบ้านเจอทิวลิปอยู่ในไร่ซึ่งห่างจาก มูลนิธิฯ ประมาณ 10 กิโลเมตร โดย 2 วันก่อนหน้านี้ ชาวบ้านพยายามพาน้องไปวางไว้บนต้นไม้บริเวณที่เจอทิวลิป ด้วยความหวังว่าแม่ของทิวลิปจะมารับกลับ แต่แม่ก็ไม่มา ชาวบ้านจึงตัดสินใจโทรมาขอความช่วยเหลือจากเรา น้องทิวลิปอายุประมาณ 2 เดือน ตามธรรมชาติน้องจะยังใช้ชีวิตอยู่กับแม่ ร่างกายของทิวลิปอ่อนแอมากทีเดียว เนื่องจากทิวลิปไม่ยอมกินอะไรเลยในช่วง 2 วันดังกล่าว ตอนนี้ทิวลิปอยู่ในเครื่องอบทารก และถูกป้อนอาหารทุก ๆ 2 ชั่วโมง
ลิงลม หรือ นางอาย เป็นสัตว์ตระกูลไพรเมตที่อยู่ในลำดับย่อย โพรซิเมียน ตามธรรมชาติเมื่อมีลูก แม่ลิงลมจะทิ้งลูกไว้ในรังแล้วออกไปหาอาหาร บางครั้งทำให้ลูกอ่อนแอ เปราะบางและตกเป็นเป้าของสัตว์นักล่าตัวอื่นรวมถึงแมวด้วย เรามักจะพบลูกลิงลมพลัดหลงบ่อยในช่วงฤดูให้กำเนิดเช่นนี้
ลิงลมเหนือ ในปัจจุบันถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตามบัญชีแดงของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุกคามลิงลมที่พบมากที่สุดคือ การค้าสัตว์ป่าเพื่อนำไปเป็นสัตว์เลี้ยง หรือขายให้กับสวนสัตว์และสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย การล่าเพื่อทำยาแผนโบราณ การล่ามีความรุนแรงที่สุดเมื่อสัตว์อยู่ใกล้กับเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น และการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษตรหรือแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์
มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นนี้ต่อไปจนกว่าเราจะไม่สามารถช่วยเหลือสัตว์ตัวใดได้อีกหากปราศจากทุกท่านที่ช่วยบริจาค มูลนิธิฯ คงไม่สามารถอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ทุกท่านได้ช่วยเหลือเราในช่วง โควิดนี้มาตลอดทางเราขอขอบคุณมาก และอีกครั้งที่ทางมูลนิธิฯต้องการความช่วยเหลือจากท่าน ท่านสามารถร่วมสนับสนุนงานของเราผ่านการบริจาคได้ที่ https://www.indiegogo.com/…/save-thailand-s-wildlife
และทางมูลนิธิฯ ขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่บริจาคผ้าห่ม และตุ๊กตา น้ำใจของทุกท่านจะส่งผ่านเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นและปลอดภัยให้สัตว์กำพร้าเหล่านี้
เรายังคงต้องการความช่วยเหลือจากทุกท่านในการช่วยเหลือสรรพสัตว์เช่นเดียวกับ “ทิวลิป”
สนใจให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือสัตว์ป่าของเราได้โดยการบริจาค ได้ที่ https://www.wfft.org/donate/ หรือท่านสามารถเลือกบริจาคให้กับชนิดสัตว์ที่ท่านชื่นชอบได้ที่ https://covidsupport.wfft.org.
หากท่านพบเห็นการค้าสัตว์ป่า ท่านสามารถติดต่อไปยัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 (แจ้งเบาะแส เหตุการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ ป่าชายเลน และสัตว์ป่า)
หรือส่งข้อมูลมายัง https://www.wfft.org/…/report-illegal-wildlife-trade…/.
On Friday we welcomed two very young infant primates. Secondly we will introduce you to Tulip. Tulip is a Bengal slow loris. She was found in a garden around 10km from the WFFT Wildlife Rescue Centre. The person that found her had spent 2 days trying to reunite her mother by placing in a tree close to where she was found. Sadly the mother did not return so we were called to help. We estimate that Tulip is around 2 months old and would still be very dependent on the care of her mother.
Mother lorises, as with many other Prosimian primates, park their infants when they go out and search for food, leaving them susceptible to predators including domestic cats. We often see an increase in young lorises being found during this time as it is birthing season.
Tulip is very weak having not eaten for 2 days. She is currently in an incubator and being fed ever 2 hours. We are unsure if she will make it but we will give her the best chance.
The Bengal slow loris is listed as Vulnerable (VU) by the IUCN Red List of Threatened Species. The most severe threats facing the species are the wildlife trade, trapping for exotic pets and use in traditional medicine, and habitat loss. Hunting has been found to be most severe when near to heavily populated urban areas. The species is commonly sold as a pet and to zoos throughout Southeast Asia. Severe degradation and loss of suitable habitat is occurring at an alarming rate throughout its range.
We will continue helping animals in need until we can physically no longer do this. Without you, our loyal supporters, we would not be here today. You have helped us through the Covid Crisis so far. We are once again asking for your help. Please see our emergency appeal here https://www.indiegogo.com/…/save-thailand-s-wildlife….
Thank you to all the kind people who donated towels and teddies. Your generosity is sure to make these little orphans feel warn and safe while at WFFT.
Help Us Help More Like Tulip. Please consider making a donation at https://www.wfft.org/donate/ or sponsoring Tulip or one of our other animals at https://covidsupport.wfft.org.
Report wildlife crime to the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) by calling 1362. Please report to WFFT at https://www.wfft.org/…/report-illegal-wildlife-trade…/.

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top